banner tuyen dung 01
co hoi viec lam

TrueMoney Vay luôn định hướng “Con người là trọng tâm” trong sự phát triển của tổ chức, nên mọi hoạt động đều hướng đến lợi ích của từng thành viên trong tổ chức, cũng như mong muốn mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho mỗi khách hàng.

Cơ hội việc làm tại TrueMoneyVay

unnamed file

Lắng nghe nhân sự bày tỏ

Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng Mình rất ấn tượng về văn hoá làm việc bình đẳng và cởi mở của TrueMoney Vay. Mọi nhân viên được khuyến khích phát triển bản thân để cùng xây dựng sự thành công của công ty
Screenshot 2023 11 02 at 17.11.41

Mrs Loan

Trưởng bộ phận CSKH
Với tất cả những trải nghiệm của mình, TrueMoney Vay là một nơi làm việc hạnh phúc, đặc biệt với những bạn trẻ đang tìm kiếm một nơi để được sống với cá tính riêng, được làm, được chịu trách nhiệm và được phát triển.
Screenshot 2023 11 02 at 17.14.39

Hoàng Phương

Bộ phận tuyển dụng
Văn hoá công ty rất tốt, đãi ngộ cực kỳ tốt. Các anh chị ở các trưởng bộ phận và đồng nghiệp đều giúp đỡ mình hoà nhập từ những ngày đầu gia nhập công ty. Rất vui vì là 1 phần của TrueMoney Vay
Screenshot 2023 11 02 at 17.16.55

Thuỳ Linh

Bộ phận Marketing
Ở TrueMoney Vay, môi trường làm việc rất bình đẳng, công bằng với tất cả nhân viên. Ngoài ra, công ty cũng tạo điều kiện gắn kết mọi người trong công ty bằng những buổi team building hoặc liên hoan. Đây là một bến đỗ tuyệt vời cho những ai năng động, muốn thể hiện năng lực làm việc của bản thân
Screenshot 2023 11 02 at 17.19.58

Anh Hưng

Designer
Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng Mình rất ấn tượng về văn hoá làm việc bình đẳng và cởi mở của TrueMoney Vay. Mọi nhân viên được khuyến khích phát triển bản thân để cùng xây dựng sự thành công của công ty
Screenshot 2023 11 02 at 17.11.41

Mrs Loan

Trưởng bộ phận CSKH
Với tất cả những trải nghiệm của mình, TrueMoney Vay là một nơi làm việc hạnh phúc, đặc biệt với những bạn trẻ đang tìm kiếm một nơi để được sống với cá tính riêng, được làm, được chịu trách nhiệm và được phát triển.
Screenshot 2023 11 02 at 17.14.39

Hoàng Phương

Bộ phận tuyển dụng
Văn hoá công ty rất tốt, đãi ngộ cực kỳ tốt. Các anh chị ở các trưởng bộ phận và đồng nghiệp đều giúp đỡ mình hoà nhập từ những ngày đầu gia nhập công ty. Rất vui vì là 1 phần của TrueMoney Vay
Screenshot 2023 11 02 at 17.16.55

Thuỳ Linh

Bộ phận Marketing
Ở TrueMoney Vay, môi trường làm việc rất bình đẳng, công bằng với tất cả nhân viên. Ngoài ra, công ty cũng tạo điều kiện gắn kết mọi người trong công ty bằng những buổi team building hoặc liên hoan. Đây là một bến đỗ tuyệt vời cho những ai năng động, muốn thể hiện năng lực làm việc của bản thân
Screenshot 2023 11 02 at 17.19.58

Anh Hưng

Designer
Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng Mình rất ấn tượng về văn hoá làm việc bình đẳng và cởi mở của TrueMoney Vay. Mọi nhân viên được khuyến khích phát triển bản thân để cùng xây dựng sự thành công của công ty
Screenshot 2023 11 02 at 17.11.41

Mrs Loan

Trưởng bộ phận CSKH
Với tất cả những trải nghiệm của mình, TrueMoney Vay là một nơi làm việc hạnh phúc, đặc biệt với những bạn trẻ đang tìm kiếm một nơi để được sống với cá tính riêng, được làm, được chịu trách nhiệm và được phát triển.
Screenshot 2023 11 02 at 17.14.39

Hoàng Phương

Bộ phận tuyển dụng
Văn hoá công ty rất tốt, đãi ngộ cực kỳ tốt. Các anh chị ở các trưởng bộ phận và đồng nghiệp đều giúp đỡ mình hoà nhập từ những ngày đầu gia nhập công ty. Rất vui vì là 1 phần của TrueMoney Vay
Screenshot 2023 11 02 at 17.16.55

Thuỳ Linh

Bộ phận Marketing
Ở TrueMoney Vay, môi trường làm việc rất bình đẳng, công bằng với tất cả nhân viên. Ngoài ra, công ty cũng tạo điều kiện gắn kết mọi người trong công ty bằng những buổi team building hoặc liên hoan. Đây là một bến đỗ tuyệt vời cho những ai năng động, muốn thể hiện năng lực làm việc của bản thân
Screenshot 2023 11 02 at 17.19.58

Anh Hưng

Designer