Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện vay vốn và cầm cố tài sản tại Công ty TNHH Dịch vụ TFS (“TRUEMONEY VAY”)

(được đính kèm và là một phần không tách rời của Hợp đồng cho vay và cầm cố tài sản số: được ký kết ngày )

Điều khoản và Điều kiện vay vốn và cầm cố tài sản tại Công ty TNHH Dịch vụ TFS (“TRUEMONEY VAY”) (được đính kèm và là một phần không tách rời của Hợp đồng cho vay và cầm cố tài sản số: được ký kết ngày ) Chào mừng quý khách đến với dịch vụ cho vay và cầm cố tài sản TrueMoney Vay (“Dịch Vụ”) của Công ty TNHH Dịch vụ TFS (sau đây được gọi tắt là “TRUEMONEY VAY” hoặc “Bên Cho Vay”). Bằng việc tham gia và duy trì sử dụng Dịch Vụ, quý khách (gọi tắt là “Bên Vay” hoặc “Khách hàng”) xác nhận không hủy ngang chấp nhận và tuân thủ theo các quy định tại Điều khoản và Điều kiện này và các phiên bản sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi TRUEMONEY VAY tùy từng thời điểm. Để làm rõ, bản Điều khoản và Điều kiện này áp dụng đối với tất cả Bên Vay.

Tại TRUEMONEY VAY, chúng tôi trân trọng giá trị và nuôi dưỡng mối quan hệ với Khách hàng. Chúng tôi cam kết “Cho vay có trách nhiệm” bằng cách đảm bảo cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp và các sản phẩm cho vay bền vững để giúp Khách hàng đáp ứng nhu cầu của họ. Tất cả các khách hàng đến với TRUEMONEY VAY, chúng tôi luôn nỗ lực tối đa để cung cấp các tiêu chí về chất lượng dịch vụ như sau:

1. Nhanh chóng: chúng tôi thấu hiểu và coi trọng thời gian quý báu của Khách hàng. Nhân viên TRUEMONEY VAY luôn tìm cách để rút ngắn thời gian giao dịch và đơn giản hóa thủ tục cho Khách hàng.

2. Thân thiện: Nhân viên TRUEMONEY VAY được đào tạo bài bản để tiếp đón mọi Khách hàng với thái độ lịch sự, vui tươi và tích cực.

3. Lắng nghe: Nhân viên TRUEMONEY VAY luôn tôn trọng và lắng nghe Khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng mọi ý kiến của Khách hàng từ góp ý đến khiếu nại đều là những cơ hội tuyệt vời để TRUEMONEY VAY cải thiện các sản phẩm và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

4. Minh bạch: Mọi Khách hàng đến với TRUEMONEY VAY đều được tư vấn đầy đủ mọi thông tin về Khoản Vay trước khi tiến hành giao dịch. TRUEMONEY VAY cũng thông báo trước cho Khách hàng khi đến hạn thanh toán hoặc tất toán Khoản Vay.

5. An toàn: Mọi tài sản và giấy tờ của Khách hàng được bảo quản an toàn tuyệt đối tại hệ thống theo tiêu chuẩn của TRUEMONEY VAY. Trong trường hợp xảy ra rủi ro đối với tài sản cầm cố và/hoặc giấy tờ của Khách hàng tại TRUEMONEY VAY, TRUEMONEY VAY chịu trách nhiệm bồi thường đầy đủ.

Chúng tôi tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi sau đây:

 1. Có lời nói, hành động thiếu tôn trọng đối với Khách hàng
 2. Phân biệt đối xử với Khách hàng về giới tính, chủng tộc, độ tuổi, tôn giáo
 3. Mọi hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng hoặc sử dụng tài sản của Khách hàng theo cách thức không phù hợp.

Lưu ý: Khách hàng có trách nhiệm và đảm bảo việc đã đọc, tìm hiểu kỹ càng và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản quy định tại bản Điều khoản và Điều kiện vay vốn và cầm cố tài sản tại Công ty TNHH Dịch vụ TFS (“Điều khoản và Điều kiện”) này trước khi ký kết Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, theo đó Khách hàng nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình đối với TRUEMONEY VAY, các công ty con và công ty liên kết của TRUEMONEY VAY.

Trừ trường hợp được định nghĩa khác đi tại Điều khoản và Điều kiện này, các từ ngữ viết hoa tại Điều khoản và Điều kiện này sẽ được hiểu và giải thích đồng nhất giống như trong Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản.

1. Về Khoản Vay

1.1. Trên cơ sở Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Bên Cho Vay cấp cho Bên Vay một khoản vay được bảo đảm bởi tài sản cầm cố (được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản) trong thời hạn nhất định với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi (“Khoản Vay”).

1.2. Khoản Vay được cấp cho Khách hàng, quy định về giải ngân và các thông tin khác liên quan được thực hiện theo quy định cụ thể tại Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản.

2. Tài Sản Cầm Cố

2.1. Bên Vay đồng ý rằng cầm cố Tài Sản Cầm Cố tại Bên Cho Vay để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán (bao gồm: Khoản Vay, tiền lãi, Phí Vay, các khoản phí, chi phí, phạt, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác) của Bên Vay phát sinh từ Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện và các văn bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục (nếu có) đối với Bên Cho Vay.

2.2. Bên Cho Vay có quyền định giá lại giá trị của Tài Sản Cầm Cố khi cần thiết. Trường hợp giá trị Tài Sản Cầm Cố bị giảm sút theo định giá của Bên Cho Vay, Bên Cho Vay có quyền yêu cầu và Bên Vay có nghĩa vụ bổ sung tài sản để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Bên Vay đối với Bên Cho Vay hoặc thanh toán một phần nghĩa vụ nợ tương ứng. Nếu Bên Vay không thực hiện theo yêu cầu thì Bên Cho Vay có quyền thu hồi nợ trước hạn và/ hoặc xử lý Tài Sản Cầm Cố theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.

2.3. Chuyển giao Tài Sản Cầm Cố và giấy tờ liên quan đến Tài Sản Cầm Cố: Bên Vay đồng ý chuyển giao Tài Sản Cầm Cố, các giấy tờ, tài liệu pháp lý hoặc giấy tờ, tài liệu liên quan đến Tài Sản Cầm Cố cho Bên Cho Vay bao gồm nhưng không giới hạn bởi Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô ngay sau khi Các Bên cùng ký kết Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản.

2.4. Trong trường hợp Bên Cho Vay đồng ý cho Bên Vay mượn lại Tài Sản Cầm Cố, Bên Vay đồng ý rằng:

(a) Giữ gìn, bảo quản Tài Sản Cầm Cố, không được tự ý thay đổi hiện trạng hiện tại của Tài Sản Cầm Cố; duy trì, bảo dưỡng Tài Sản Cầm Cố trong tình trạng sử dụng tốt; duy trì hiệu lực các giấy phép, đóng các loại phí, bảo hiểm, đăng kiểm, các yêu cầu khác về kỹ thuật và tài chính liên quan đến Tài Sản Cầm Cố; nếu Tài Sản Cầm Cố bị hư hỏng thì phải sửa chữa bằng chi phí của mình.

(b) Không được tự ý cho người khác mượn lại, thuê lại Tài Sản Cầm Cố. Không được tự ý sử dụng Tài Sản Cầm Cố để khai thác, cầm cố, thế chấp, góp vốn, chuyển nhượng, đặt cọc, tặng cho, hứa bán, đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ Bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Cho Vay. Nếu Bên Vay vi phạm điều khoản này, Bên Cho Vay có quyền thu hồi Tài Sản Cầm Cố ngay lập tức và yêu cầu phạt vi phạm với mức phạt do Bên Cho Vay toàn quyền quyết định, phù hợp với quy định của pháp luật.

(c) Trả lại Tài Sản Cầm Cố khi hết Thời Hạn Mượn theo đúng quy định tại Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản hoặc ngay khi Bên Cho Vay yêu cầu hoàn trả lại Tài Sản Cầm Cố vào bất kỳ thời điểm nào.

(d) Bồi thường thiệt hại cho Bên Cho Vay nếu làm mất, hư hỏng Tài Sản Cầm Cố

(e) Khi Tài Sản Cầm Cố bị hư hỏng, mất mát hoặc gặp bất cứ vấn đề gì làm giảm sút giá trị của Tài Sản Cầm Cố thì Bên Vay có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa kịp thời những hư hỏng hoặc vấn đề đó bằng chi phí của chính mình hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương.

(f) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác của Bên Vay theo quy định của pháp luật và thỏa thuận khác với Bên Cho Vay. 2.5. Bên Cho Vay có quyền chấm dứt Thời Hạn Mượn trước hạn và yêu cầu Bên Vay hoàn trả lại Tài Sản Cầm Cố vào bất kỳ thời điểm nào.

2.6. Trong mọi trường hợp, Bên Cho Vay có quyền quản lý, kiểm soát, chi phối và các quyền khác đối với Tài Sản Cầm Cố theo quy định của pháp luật, Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này.

2.7. Bên Cho Vay có toàn quyền áp dụng các biện pháp nhằm truy đòi, thu giữ Tài Sản Cầm Cố, bao gồm nhưng không giới hạn quyền trực tiếp tiếp cận nơi cư trú/nơi làm việc/trụ sở hoặc nơi có Tài Sản Cầm Cố để thu giữ, truy đòi Tài Sản Cầm Cố trong trường hợp cần thiết. Để làm rõ, Bên Vay hoàn toàn đồng ý và cho phép Bên Cho Vay thực hiện các quyền nói trên để bảo vệ quyền lợi của Bên Cho Vay đối với Tài Sản Cầm Cố trong mọi trường hợp.

2.8. Bên Cho Vay có quyền yêu cầu Bên Vay bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra đối với Tài Sản Cầm Cố trong trường hợp Tài Sản Cầm Cố bị mất mát, thiệt hại trong thời gian Bên Vay sử dụng Tài Sản Cầm Cố.

2.9. Bên Cho Vay có các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc các thỏa thuận khác với Bên Vay.

3. Thanh toán Giá trị Khoản Vay, tiền lãi, Phí Vay và các khoản phí, chi phí, nghĩa vụ khác

3.1. “Kỳ Thanh Toán” là các khoảng thời gian trong Thời Hạn Vay được thỏa thuận giữa Bên Cho Vay và Bên Vay mà tại ngày cuối cùng của khoảng thời gian đó (“Ngày Thanh Toán”), Bên Vay phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thanh toán Giá trị Khoản Vay, tiền lãi và Phí Vay cho Bên Cho Vay theo quy định tại Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản. Các Kỳ Thanh Toán và Ngày Thanh Toán tương ứng được Các Bên xác định và thể hiện cụ thể tại Giấy Nhận Nợ và Lịch Thanh Toán kèm theo Hợp đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản.

3.2. Tại mỗi Ngày Thanh Toán, Bên Vay có trách nhiệm thanh toán một phần của Giá trị Khoản Vay, tiền lãi và Phí Vay theo quy định của Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản với giá trị thanh toán như sau:

(a) Tiền Lãi và Phí Vay mà Bên Vay có trách nhiệm thanh toán vào mỗi Ngày Thanh Toán = Lãi suất và mức phí của các khoản Phí Vay tính trên dư nợ còn lại của Khoản Vay x Số ngày của Kỳ Thanh Toán.

(b) Một phần Giá trị Khoản Vay mà Bên Vay phải thanh toán tại mỗi Ngày Thanh Toán = G – Tiền lãi và Phí Vay được Bên Vay thanh toán tại kỳ tương ứng

(Trong đó, G được hiểu là Giá trị thanh toán tại mỗi Ngày Thanh Toán).

3.3. Việc thanh toán các khoản phí, chi phí, nghĩa vụ khác (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định tại Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này; hoặc do Bên Cho Vay xác định phù hợp với quy định của Hợp đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này và thông báo cho Bên Vay (tùy từng trường hợp áp dụng).

3.4. Tại bất kỳ thời điểm nào theo quy định của Hợp đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Giấy Nhận Nợ và Lịch Thanh Toán, Bên Vay có quyền thanh toán trước cho Bên Cho Vay để thực hiện nghĩa vụ tại Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này. Số tiền Bên Cho Vay thu được của Bên Vay sẽ được Bên Cho Vay tạm giữ, và tự động khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán Giá trị Khoản Vay, tiền lãi, Phí Vay, các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác mà Bên Vay phải thực hiện theo quy định của Hợp đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này khi đến hạn.

3.5. Thứ tự thanh toán: Trong trường hợp khoản thanh toán mà Bên Cho Vay nhận được từ Bên Vay không đủ để thanh toán tất cả các nghĩa vụ đến hạn và phải trả theo Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, thì khoản thanh toán này sẽ được sử dụng để thanh toán cho các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản theo thứ tự:

 • Thứ nhất, thanh toán tiền lãi và Phí Vay quá hạn;
 • Thứ hai, thanh toán tiền gốc quá hạn;
 • Thứ ba, thanh toán tiền lãi và Phí Vay trong hạn;
 • Thứ tư, thanh toán tiền gốc trong hạn;
 • Thứ năm, thanh toán khoản phạt chậm thanh toán Khoản Vay;
 • Thứ sáu, thanh toán các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo thỏa thuận tại Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này

 

4. Thu hồi nợ trước hạn

4.1. Bên Cho Vay được quyền thu hồi toàn bộ tiền vay trước hạn (vào ngày do Bên Cho Vay ấn định và thông báo cho Bên Vay) khi phát sinh một các trong sự kiện sau:

(a) Xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào theo quy định tại Điều 10 của Điều khoản và Điều kiện này;

(b) Các trường hợp khác mà theo đánh giá của Bên Cho Vay cho rằng cần thiết phải thu hồi nợ trước hạn để đảm bảo quyền lợi của Bên Cho Vay.

4.2. Bên Cho Vay được quyền chuyển nợ quá hạn đối với Dư nợ gốc mà Bên Vay không thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo như thông báo thu hồi nợ trước hạn của Bên Cho Vay. Ngoài các quyền theo quy định của pháp luật, Bên Cho Vay được quyền áp dụng một hoặc tất cả các biện pháp khắc phục sau đây:

(a) Xử lý Tài Sản Cầm Cố theo bất kỳ phương thức hoặc trình tự nào mà Bên Cho Vay cho là thích hợp, phù hợp với thỏa thuận tại Điều khoản và Điều kiện này;

(b) Thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật để yêu cầu Bên Vay thực hiện nghĩa vụ

5. Quyền và trách nhiệm của Bên Cho Vay

5.1. Bên Cho Vay cam kết sẽ bảo quản an toàn Tài Sản Cầm Cố, giấy tờ liên quan đến Tài Sản Cầm Cố trừ trường hợp Tài Sản Cầm Cố được Bên Cho Vay cho Bên Vay thuê lại, mượn lại để quản lý, sử dụng. Bên Cho Vay sẽ hoàn trả Tài Sản Cầm Cố, giấy tờ, tài liệu liên quan đến Tài Sản Cầm Cố cho Bên Vay ngay sau khi Bên Vay hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình đối với Bên Cho Vay. Trường hợp Tài Sản Cầm Cố được xử lý theo phương thức bán hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba, Bên Cho Vay có quyền giao Tài Sản Cầm Cố, giấy tờ, tài liệu liên quan đến Tài Sản Cầm Cố cho bên mua/ bên nhận chuyển nhượng Tài Sản Cầm Cố.

5.2. Trường hợp Tài Sản Cầm Cố không được cho Bên Vay thuê lại, mượn lại thì Bên Cho Vay trực tiếp trông giữ, bảo quản Tài Sản Cầm Cố hoặc thuê bên thứ ba trông giữ, quản lý Tài Sản Cầm Cố (nếu Bên Cho Vay không đủ điều kiện để bảo quản Tài Sản Cầm Cố). Trong trường hợp Bên Cho Vay thuê bên thứ ba trông giữ, Bên Vay sẽ thanh toán các chi phí thuê trông giữ, bảo quản Tài Sản Cầm Cố phát sinh theo thỏa thuận giữa Bên Cho Vay và bên trông giữ, bảo quản.

5.3. Bên Cho Vay được toàn quyền quyết định cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng Tài Sản Cầm Cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ Tài Sản Cầm Cố;

5.4. Yêu cầu Bên Vay cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết, liên quan đến Bên Vay để xem xét trước khi quyết định cho vay;

5.5. Có quyền thu hồi nợ trước hạn theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc các thỏa thuận khác giữa Các Bên (nếu có);

5.6. Bên Vay thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ bản ghi âm, bằng chứng, báo cáo tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào ở dạng văn bản hoặc tin nhắn điện tử được tạo ra trong quá trình thực hiện giao dịch giữa Bên Cho Vay và Bên Vay liên quan đến Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản và/hoặc các thỏa thuận khác giữa Các Bên (nếu có) cũng được coi là bằng chứng của Khoản Vay, trong đó Bên Cho Vay có quyền tìm kiếm bằng chứng để chứng minh có tồn tại khoản nợ của Bên Vay đối với Bên Cho Vay theo Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản;

5.7. Bên Cho Vay có quyền tạm hoãn, sửa đổi hoặc chấm dứt toàn bộ giao dịch và các thỏa thuận liên quan giữa Bên Cho Vay và Bên Vay trong trường hợp Bên Cho Vay nghi ngờ rằng hồ sơ Khoản Vay do Bên Vay cung cấp có dấu hiệu lừa đảo hoặc có ý đồ xấu;

5.8. Bên Vay đồng ý rằng Bên Cho Vay có quyền thu thập và xử lý thông tin của Bên Vay, bao gồm nhưng không hạn chế bởi tên, giới tính, địa chỉ, công việc, thư điện tử, số định danh hoặc dữ liệu, số điện thoại, dữ liệu sử dụng điện thoại và giao dịch qua điện thoại, những thông tin, dữ liệu khác được Bên Vay cung cấp cho Bên Cho Vay, hoặc những thông tin mà Bên Cho Vay đã tiếp cận được một cách hợp pháp, để phục vụ những mục đích sau:

(a) Xử lý hồ sơ để xem xét khả năng cung cấp cho các sản phẩm và dịch vụ của Bên Cho Vay cho Bên Vay;

(b) Cung cấp, quản lý và vận hành các sản phẩm, dịch vụ của Bên Cho Vay, bao gồm cả các mục đích để cải thiện/nâng cấp các hệ thống và quy trình kinh doanh của Bên Cho Vay hoặc chỉ định bên thứ ba;

(c) Đánh giá sự phù hợp của Bên Vay đối với các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm thực hiện việc phân tích dữ liệu, nghiên cứu và khảo sát thị trường;

(d) Để bảo vệ hoặc thực thi các quyền hợp pháp của Bên Cho Vay, bao gồm nhưng không giới hạn việc thu hồi nợ gốc, lãi, Phí Vay, các khoản phí, chi phí và nghĩa vụ khác phát sinh từ Khoản Vay; việc thu hồi các khoản nợ khác theo thỏa thuận giữa Bên Vay và Bên Cho Vay;

(e) Xử lý Tài Sản Cầm Cố theo quy định của Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này;

(f) Thực hiện các giao dịch mua bán nợ phù hợp với quy định pháp luật;

(g) Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại (nếu có) trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Bên Vay;

(h) Thông báo, tư vấn cho Bên Vay về các sản phẩm và dịch vụ của Bên Cho Vay mà Bên Vay có thể quan tâm, bao gồm các thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại liên quan đến các sản phẩm qua điện thoại, thư tín, thư điện tử, tin nhắn hoặc các phương tiện điện tử khác;

(i) Nhận diện, điều tra và ngăn chặn các tội phạm tài chính, bao gồm lừa đảo, hối lộ, rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm nhưng không hạn chế việc nộp các báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền chống rửa tiền;

(j) Thực thi và bảo vệ quyền của Bên Cho Vay trước bất kỳ cơ quan nhà nước, tòa án, trọng tài;

(k) Tuân thủ theo tất cả các luật, quy định, chỉ thị có liên quan được ban hành bởi hoặc theo thỏa thuận và nghĩa vụ của Bên Cho Vay đối với bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào;

(l) Mục đích khác phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư và/hoặc quy định pháp luật tại từng thời kỳ 5.9. Bên Cho Vay có các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật

6. Cam kết, Quyền và trách nhiệm của Bên Vay 

Bên Vay cam đoan và bảo đảm sẽ thực hiện các trách nhiệm của mình liên quan đến Khoản Vay và Tài Sản Cầm Cố như sau:

Bên Vay cam đoan và bảo đảm sẽ thực hiện các trách nhiệm của mình liên quan đến Khoản Vay và Tài Sản Cầm Cố như sau:

6.1. Tài Sản Cầm Cố: (i) thuộc quyền sở hữu hợp pháp duy nhất của Bên Vay, không bị ràng buộc về quyền sở hữu với bất cứ bên thứ ba nào khác; (ii) không ở trong tình trạng tranh chấp; (iii) không phải là tài sản do trộm cắp hoặc liên quan đến bất kỳ tội phạm nào mà có được; (vi) không tồn tại bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác đối với tài sản;

6.2. Tại thời điểm ký kết Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Tài Sản Cầm Cố chưa được sử dụng vào bất kỳ giao dịch tặng cho, cho thuê, trao đổi, chuyển nhượng, cầm cố, góp vốn, kê khai góp vốn; không là đối tượng của bất kỳ giao dịch hứa bán, đặt cọc, cam kết hoặc bất kỳ giao dịch dân sự, thương mại với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.

6.3. Đối với giấy tờ/chứng nhận quyền sở hữu của Tài Sản Cầm Cố, Bên Vay cam kết và bảo đảm rằng: (i) bản gốc các giấy tờ bàn giao cho Bên Cho Vay là bản gốc duy nhất mà Bên Vay có; (ii) cung cấp ngay cho Bên Cho Vay bản gốc của bất kỳ giấy tờ liên quan tới Tài Sản Cầm Cố mà Bên Vay có được sau thời điểm ký kết Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản.

6.4. Bên Vay cam kết không khiếu nại, khiếu kiện, không yêu cầu Bên Cho Vay bồi thường bất kỳ tổn thất, hư hỏng, thiệt hại, giảm sút giá trị nào liên quan tới Tài Sản Cầm Cố nếu những tổn thất, hư hỏng, thiệt hại đó phát sinh từ các sự kiện bất khả kháng, không do lỗi của Bên Cho Vay hoặc giảm sút giá trị do hao mòn tự nhiên.

6.5. Bên Vay bảo đảm các thông tin mà Bên Vay đưa ra trong Giấy đề nghị tư vấn cho vay và cầm cố tài sản, Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản và các thông tin khác mà Bên Vay cung cấp cho Bên Cho Vay là đầy đủ và chính xác. Bên Vay cam kết sẽ thông báo cho Bên Cho Vay trước khi có bất kỳ hành động/không hành động nào làm ảnh hưởng đến Tài Sản Cầm Cố và cung cấp ngay cho Bên Cho Vay ngay sau khi Bên Vay có được bất kỳ thông tin nào: (i) liên quan tới việc tăng/giảm giá trị, sự dịch chuyển hoặc bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng bất lợi tới Tài Sản Cầm Cố; (ii) liên quan tới chính Bên Vay.

6.6. Bên Vay đồng ý Bên Cho Vay có các quyền theo quy định theo Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, phản đối, tranh chấp liên quan đến các quyền đó của Bên Cho Vay.

6.7. Bên Vay đồng ý rằng Tài Sản Cầm Cố và giấy tờ Tài Sản Cầm Cố sẽ chỉ được Bên Cho Vay hoàn trả lại khi Bên Vay không còn bất kỳ nghĩa vụ nợ nào đối với Bên Cho Vay.

6.8. Bên Vay có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ nợ và nghĩa vụ tài chính khác cho Bên Cho Vay theo các thỏa thuận có liên quan giữa Các Bên.

6.9. Bên Vay cam kết không sử dụng Khoản Vay cho bất kỳ mục đích không hợp pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bên Vay về mục đích sử dụng vốn vay của mình;

6.10. Bên Vay chấp nhận rằng lịch thanh toán, giá trị thanh toán tại các Ngày Thanh Toán được ghi nhận tại Giấy Nhận Nợ và Lịch Thanh Toán; cũng như các khoản phí, chi phí và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) được Bên Cho Vay thông báo cho Bên Vay phù hợp với Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này là có giá trị ràng buộc nghĩa vụ của Bên Vay đối với Bên Cho Vay, trừ trường hợp có sự sai sót rõ ràng trong tính toán số học hoặc không phù hợp với quy định pháp luật.

6.11. Bên Vay cam đoan có đầy đủ năng lực và thẩm quyền ký kết, thực hiện Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện và các thỏa thuận khác có liên quan giữa Bên Vay và Bên Cho Vay.

6.12. Tại thời điểm ký kết Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Bên Vay đảm bảo rằng không tồn tại bất kỳ Bản án/Quyết định của Tòa án nhân dân các cấp, Trọng tài hoặc Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án mà Bên Vay là bên có nghĩa vụ liên quan đến Tài Sản Cầm Cố đối với các tổ chức, cá nhân khác.

6.13. Bên Vay sẽ hành động và ký kết bất kỳ văn bản, tài liệu nào phù hợp với quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Bên Cho Vay khi Tài Sản Cầm Cố được xử lý.

6.14. Bên Vay cam kết nếu có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào liên quan đến Tài Sản Cầm Cố, Bên Vay chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường toàn bộ giá trị Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, thiệt hại và chi phí phát sinh cho Bên Cho Vay.

6.15. Bên Vay cam kết sẽ bồi thường cho Bên Cho Vay các thiệt hại phát sinh từ Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện và các thỏa thuận khác có liên quan giữa Bên Vay và Bên Cho Vay mà Bên Cho Vay phải gánh chịu do hành vi vi phạm những thỏa thuận quy định tại khoản này của Bên Vay (nếu có).

6.16. Bên Vay đồng ý rằng người thừa kế, người đại diện hợp pháp và/hoặc cơ quan/tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ của Bên Vay có trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của Bên Vay theo Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện để lại.

7. Xử lý Tài Sản Cầm Cố

7.1. Các trường hợp xử lý Tài Sản Cầm Cố Bên Vay đồng ý rằng Bên Cho Vay có quyền xử lý Tài Sản Cầm Cố khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

(a) Xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào theo quy định tại Điều 10 của Điều khoản và Điều kiện này;

(b) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều khoản và Điều kiện này cho phép hoặc bắt buộc Bên Cho Vay xử lý Tài Sản Cầm Cố để thu hồi nợ.

7.2. Phương thức xử lý Tài Sản Cầm Cố Trường hợp xảy ra một trong các sự kiện theo quy định tại Khoản 7.1 nói trên, Bên Vay đồng ý rằng Bên Cho Vay có toàn quyền quyết định xử lý đối với Tài Sản Cầm Cố theo một hoặc một số phương thức mà Bên Cho Vay thấy hợp lý vào bất kỳ thời điểm nào, không cần có thêm bất kỳ sự đồng ý/xác nhận/ủy quyền nào khác của Bên Vay, bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức như sau:

(a) Bên Cho Vay trực tiếp hoặc ủy quyền/giao cho tổ chức/ cá nhân khác bán, chuyển nhượng, chuyển giao Tài Sản Cầm Cố;

(b) Bên Cho Vay bán Tài Sản Cầm Cố bằng phương thức đấu giá theo thủ tục đấu giá, tổ chức đấu giá theo quy định nội bộ và/ hoặc toàn quyền quyết định của Bên Cho Vay tại thời điểm xử lý Tài Sản Cầm Cố;

(b) Bên Cho Vay nhận chính Tài Sản Cầm Cố để thay thế cho việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ nợ và nghĩa vụ tài chính của Bên Vay đối với Bên cho Vay;

(c) Bên Cho Vay cho thuê hoặc khai thác Tài Sản Cầm Cố thông qua các giao dịch phù hợp và sử dụng số tiền thu được từ việc cho thuê, khai thác Tài Sản Cầm Cố để bù trừ cho các nghĩa vụ nợ và nghĩa vụ tài chính khác của Bên Vay đối với Bên Cho Vay;

(d) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan tới Tài Sản Cầm Cố chuyển các khoản tiền mà Bên Vay có quyền nhận (bao gồm nhưng không giới hạn: tiền cho thuê, khai thác Tài Sản Cầm Cố, tiền bồi thường bảo hiểm, tất cả các khoản tiền, lợi ích khác phát sinh từ/có liên quan tới Tài Sản Cầm Cố…) cho Bên Cho Vay;

(e) Khởi kiện Bên Vay ra cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền; (f) Các phương thức xử lý Tài Sản Cầm Cố khác theo quyết định của Bên Cho Vay và/hoặc theo quy định của pháp luật.

7.3. Các thỏa thuận khác về xử lý Tài Sản Cầm Cố

(a) Bên Cho vay được toàn quyền áp dụng các biện pháp truy đòi, thu giữ Tài Sản Cầm Cố bao gồm nhưng không giới hạn quyền trực tiếp tiếp cận nơi cư trú, nơi làm việc, trụ sở hoặc nơi có Tài Sản Cầm Cố để thu giữ, truy đòi, chiếm giữ, quản lý Tài Sản Cầm Cố;

(b) Bằng Điều khoản và Điều kiện này, Bên Vay đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Bên Cho Vay được toàn quyền ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản mà Bên Cho vay cho rằng cần thiết để xử lý Tài Sản Cầm Cố;

(c) Bên Cho Vay được ủy quyền cho bên thứ ba truy đòi, thu giữ Tài Sản Cầm Cố, chuyển giao quyền đòi nợ/thu hồi nợ/yêu cầu thanh toán cho bên thứ ba tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần sự đồng ý của Bên Vay dưới bất kỳ hình thức nào. Bên Vay chịu toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến thu giữ/trùy đòi Tài Sản Cầm Cố, bảo quản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý Tài Sản Cầm Cố;

(d) Đối với phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị xử lý Tài Sản Cầm Cố và toàn bộ nghĩa vụ trả nợ (Giá trị Khoản Vay, lãi, Phí Vay, các khoản phí, chi phí khác, tiền phạt, chi phí thu giữ, chi phí xử lý Tài Sản Cầm Cố và các nghĩa vụ tài chính khác) của Bên Vay sẽ được Bên Cho Vay hoàn trả lại;

(e) Nếu số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Cầm Cố không đủ để thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ khác của Bên Vay đối với Bên Cho Vay, Bên Vay có trách nhiệm thanh toán tiếp số tiền còn thiếu cho Bên Cho Vay. Bên Cho Vay có quyền truy đòi bằng các biện pháp cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật để thu hồi đầy đủ toàn bộ khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính của Bên Vay đối với Bên Cho Vay;

(f) Số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Cầm Cố, sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến việc xử lý Tài Sản Cầm Cố, được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ của Bên Vay phát sinh tại Hợp đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Thứ nhất, thanh toán tiền lãi và Phí Vay quá hạn;
 • Thứ hai, thanh toán tiền gốc quá hạn;
 • Thứ ba, thanh toán tiền lãi và Phí Vay trong hạn;
 • Thứ tư, thanh toán tiền gốc trong hạn;
 • Thứ năm, thanh toán khoản phạt chậm thanh toán Khoản Vay;
 • Thứ sáu, thanh toán các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo thỏa thuận tại Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này

 8. Sửa đổi

Bên Cho Vay có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này không cần sự đồng ý trước của Bên Vay và có thể thông báo trước hoặc không thông báo trước cho Bên Vay. Việc Bên Vay tiếp tục sử dụng Dịch Vụ tại TRUEMONEY VAY sau khi những sửa đổi đó được công bố công khai được xem như Bên Vay đã đồng ý và chấp nhận với bản Điều khoản và Điều kiện sau khi được sửa đổi đó.

9. Chuyển nhượng

9.1. Bên Cho Vay có quyền chuyển giao, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện và các thỏa thuận khác có liên quan giữa Bên Vay và Bên Cho Vay cho bất kỳ tổ chức, cá nhân khác mà không cần sự đồng ý hoặc chấp thuận của Bên Vay, ngoại trừ nghĩa vụ thông báo cho Bên Vay về việc chuyển giao, chuyển nhượng.

9.2. Bên Vay không được chuyển giao, chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện và các thỏa thuận khác có liên quan giữa Bên Vay và Bên Cho Vay nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Cho Vay.

10. Sự kiện vi phạm

10.1. Mỗi sự kiện hoặc trường hợp quy định sau đây được coi là một sự kiện vi phạm (“Sự Kiện Vi Phạm”):

(a) Bên Vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ theo quy định của Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện và các thỏa thuận khác có liên quan giữa Bên Vay và Bên Cho Vay khi đến hạn cho Bên Cho Vay (thời điểm đến hạn theo quy định tại Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản hoặc tại thời điểm mà Bên Cho Vay ấn định trong văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn phù hợp với Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này);

(b) Bên Vay không tuân thủ bất kỳ cam kết, nghĩa vụ nào (ngoại trừ nghĩa vụ trả nợ đã quy định tại điểm (a) Khoản 10.1 Điều 10 này) theo quy định tại bản Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản và/hoặc các văn bản, thỏa thuận khác có liên quan giữa Các Bên tùy từng thời điểm mà không thể khắc phục được hoặc không được khắc phục trong thời hạn mà Bên Cho Vay yêu cầu;

(c) Bên Vay khẳng định hoặc tuyên bố hoặc cung cấp thông tin hoặc giấy tờ, tài liệu liên quan đến Bên Vay và/hoặc Tài Sản Cầm Cố không đúng/ không kịp thời/ không đầy đủ/ không chính xác/ không trung thực mà theo đánh giá của Bên Cho Vay làm ảnh hưởng đến kết quả thẩm định của Bên Cho Vay hoặc ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ của Bên Cho Vay hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Bên Cho Vay;

(d) Bên Vay là cá nhân bị chết, mất tích, hoặc bị tuyên bố chết, bị tuyên bố mất tích; ly hôn hoặc chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; mất năng lực hành vi dân sự, trở nên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, bị khởi tố bị can hoặc là bị đơn hoặc người có nghĩa vụ liên quan trong các vụ kiện hoặc xảy ra bất kỳ sự kiện nào đối với Bên Vay mà theo đánh giá của Bên Cho Vay có khả năng dẫn đến ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn của Bên Vay đối với Bên Cho Vay;

(e) Bên Vay là pháp nhân bị yêu cầu/tự yêu cầu tuyên bố phá sản, phần lớn tài sản bị kê biên, phong tỏa, cầm giữ; giải thể, ngừng, tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc không còn khả năng thanh toán nợ đến hạn; tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) mà không thông báo và không được Bên Cho Vay chấp thuận bằng văn bản hoặc bên kế thừa sau khi tổ chức lại không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ với Bên Cho Vay;

(f) Bên Vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ với bất kỳ chủ nợ nào khác hoặc bị bất kỳ chủ nợ nào yêu cầu trả nợ trước hạn;

(g) Bên Vay vi phạm pháp luật chính sách nhà nước hoặc bất cứ sự kiện, hành động nào hoặc một loạt các sự kiện, hành động nào xảy ra mà theo quan điểm của Bên Cho Vay là có thể ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn tất cả các nghĩa vụ nợ và nghĩa vụ tài chính của Bên Vay đối với Bên Cho vay;

(h) Có bất kỳ sự thay đổi nào về pháp luật Việt Nam ảnh hưởng đến việc Bên Cho Vay tiếp tục cho Bên Vay vay.

10.2. Khi và tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra và tiếp diễn một Sự Kiện Vi Phạm quy định tại Khoản 10.1 trên, Bên Cho Vay có quyền:

(a) Tuyên bố đến hạn thanh toán ngay toàn bộ hoặc bất cứ khoản tiền nào mà Bên Vay phải thanh toán cho Bên Cho Vay theo quy định của Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện và các thỏa thuận khác có liên quan giữa Các Bên;

(b) Thu hồi Tài Sản Cầm Cố và tiến hành xử lý Tài Sản Cầm Cố theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này;

(c) Chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của Bên Cho Vay theo Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện và các văn bản liên quan;

(d) Thực hiện tất cả các quyền và chế tài của Bên Cho Vay theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này và các văn bản liên quan.

11. Chấm dứt Khoản Vay và dịch vụ

11.1. Khi Bên Vay hoàn trả đầy đủ Giá trị Khoản Vay, tiền lãi lãi , Phí Vay, các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ khác đối với Bên Cho Vay theo quy định tại Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này và các thỏa thuận khác có liên quan giữa các bên, Bên Vay và Bên Cho Vay sẽ tiến hành ký kết Biên bản thanh lý để chấm dứt Khoản Vay và cung cấp dịch vụ.

11.2. Bên Cho Vay có quyền chấm dứt Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản nếu xảy ra các sự kiện theo quy định tại Điều 4, Điều 10 Điều khoản và Điều kiện này và tùy thuộc vào toàn quyền quyết định của Bên Cho Vay.

12. Bảo mật thông tin

Các Bên cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không hạn chế thông tin liên quan đến Hợp Đồng Cho Vay và Cầm Cố Tài Sản, Điều khoản và Điều kiện này và các thông tin của mỗi Bên được cung cấp cho Bên kia, không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác về những thông tin này ngoại trừ:

(i) thông tin được công bố công khai mà không phải là hậu quả của việc mỗi Bên vi phạm cam kết bảo mật quy định tại Điều này;

(ii) phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật;

(iii) phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(iv) cung cấp cho các cơ quan kiểm toán, các chuyên gia tư vấn, cổ đông, người góp vốn, chủ sở hữu của Bên Cho Vay;

(v) cung cấp cho các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch mua bán nợ với Bên Cho Vay;

(vi) các trường hợp khác Bên Cho Vay thấy cần thiết để thu hồi nợ trong trường hợp Bên Vay không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ với Bên Cho Vay khi đến hạn;

(vii) việc cung cấp thông tin là dữ liệu cá nhân phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư.

13. Giới hạn trách nhiệm

13.1 Bên Cho Vay có trách nhiệm cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất để làm hài lòng Bên Vay. Trong trường hợp công ty có bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện trong việc cung cấp Dịch Vụ của mình, bất kể là do lỗi hệ thống máy tính, hệ thống internet, thiết bị điện tử hoặc bất kỳ hệ thống nào khác, liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ, bao gồm hệ thống mạng điện thoại và bất kỳ nguyên nhân nào khác, Bên Vay sẽ không coi những sự cố nêu trên là nguyên nhân để yêu cầu bồi thường bất kỳ thiệt hại nào từ Bên Cho Vay.

13.2 Bên Cho Vay không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát trong bất kỳ trường hợp nào, cho dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, xảy ra đối với các dữ liệu trong điện thoại hoặc xảy ra với chính điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào khác phát sinh từ việc cung cấp Dịch Vụ.

14. Hiệu lực từng phần

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào trong Điều khoản và Điều kiện này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện theo quy định của luật, các điều khoản khác không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục có đầy đủ hiệu lực và phải được Các Bên tuân thủ thực hiện.

15. Từ bỏ

Việc Bên Cho Vay không thực hiện bất kỳ quy định nào của Điều khoản và Điều kiện này không ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào đến quyền của Bên Cho Vay trong việc thực thi điều tương tự, và việc Bên Vay từ bỏ một vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản và Điều kiện này không được hiểu là sự thỏa thuận để từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sau đó đối với quy định tương tự hoặc quy định khác.

16. Luật điều chỉnh

Điều khoản và Điều kiện này được giải thích và chịu sự điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

17. Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dịch Vụ, Bên Vay có thể liên hệ đến bộ phận Dịch Vụ Khách hàng của Bên Cho Vay tại 1900 63 84 89, hoặc bất kỳ kênh nào khác theo quy định của Bên Cho Vay